Ambtman jr. is druk bezig alle chocoladeproducten binnen een paar jaar te voorzien van het UTZ keurmerk.

De cacaosector kent diverse obstakels. Verarming van de bodem, onjuist gebruik van chemicaliën en ongecontroleerde ontbossing bedreigen de duurzaamheid van de cacaoteelt. Tegelijkertijd hebben de cacaoboeren te maken met slechte arbeidsomstandigheden en een laag inkomen. Consumenten zijn zich steeds bewuster van deze situaties en vragen om producten die op een verantwoorde manier worden geproduceerd. Daarom heeft het UTZ een keurmerk voor cacao opgesteld. Het is een efficiënte certificering en traceerbaarheid voor sociaal en ecologisch verantwoorde cacaoproductie, die aan de behoeften van zowel producenten als markten voldoet.